</b> Usa ka katingalahan nga gunting sa papel nga komersyal nga gihimo sa Android nagpakita sa pikas bahin sa RPS. Makatabang ang tanan sa usag usa bisan kung unsa ang imong grupo.